בירור וטיפול פריון הגבר

מה השיטה העדיפה למציאת זירעונים בגברים ללא זרע (אזואוספרמיה Azoospermia) – מיקרוטסה (microTESE) או טסה ? 
 
יש מספר שיטות ניתוחיות למציאה והוצאת זירעונים מאשכים של גברים עם אזואוספרמיה לא חסימתית =NOA  ( ללא תאי זרע כלל בנוזל הזירמה). 
1. דיקור ושאיבה עם מחט 
2. ביופסיית רקמה בודדת – TESE
3. ביצוע מספר ביופסיות בכל אשך
4. מיקרוטסה (חיפוש כריתה ממוקדת של צינוריות מורחבות ברקמת האשך באמצעות מיקרוסקופ ניתוחי)
שיטת הדיקור וגם נטילת ביופסיה בודדת (1 ו-2) הוכחו במחקרים שונים כיעילות פחות. 
שתי השיטות המקובלות כיום הן נטילת דגימות אחדות (3) או מיקרוטסה (4) ויש ויכוח מי מהן עדיפה. 
לפני מספר חודשים התפרסמה בעיתון מדעי מכובד מטה-אנליזה של כל העבודות שתיארו תוצאות של מציאת זירעונים בגברים אזואוספרמים עם NOA (Corona et al, Human Reproduction Update, 2019). 
נסקרו 1236 פרסומים אבל רובם רק תיארו שיטה אחת. רק 8 פרסומים הישוו ממש את 2 השיטות על קבוצות מחקר דומות. 
התוצאות היו משמעותיות מבחינה סטטיסטית והראו שמציאת זירעונים קרתה ב- 57% כשהשתמשו בשיטת המיקרוטסה לעומת 39% כשניטלו ביופסיות בלבד (P<0.002). 
אני מבצע כבר שנים רבות את הניתוחים הללו של מיקרוטסה ומשלב בכל ניתוח גם נטילת ביופסיות נוספות מהקטבים המרוחקים של כל אשך. מעטים הם המבצעים את ניתוחי המיקרוטסה בארץ ובעולם. 
התוצאות שלנו דומות למתואר בספרות ואנו מוצאים זירעונים בשלים ובעלי כושר הפריה בלמעלה מ-60% מהמנותחים.
לאור התוצאות האלה מומלץ להמליץ בספרות המדעית גם לגברים שעברו פרוצדורות ניתוחיות שאינן מיקרוטסה ולא נמצאו אצלם זירעונים, לנסות את השיטה המדויקת יותר לפני טיפולים עם זרע תורם.